Το ATOM LIGHT Plus, δείχνοντας ένα δορυφορικό κάτοπτρο με σκόπευση στον Hot Bird 13° Est

Σκόπευσηκατόπτρουστονδορυφόρο Hot Bird 13° East χρησιμοποιώνταςτοπεδιόμετρο ATOM LIGHT Plus.

Σημ: Η διαδικασία αυτή ισχύει και για τα παρακάτω μοντέλα: ATOM LIGHT, ATOM POWER, DM15 - DIGIMAX.

NOTE: For a better view of the video, please select the highest playback quality.

 

 Company & contacts Products & APP Information Contacts